Participe & MostWare

IT-security
#mailen
#veilig
#veiligheid

Leestijd: 5 minuten leestijd

Case

Marc Both

Specialist Informatiebeveiliging

Op ons algemene nummer
+31 (0)
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)

Marc Both

Specialist Informatiebeveiliging

Voor Participe is het ontzettend belangrijk dat zij op een veilige en betrouwbare manier (persoons)gegevens kunnen uitwisselen, dankzij MostWare is dit mogelijk.

De zekerheid van veilig mailen

Ina Wisselink, stafmedewerker bij Participe, vertelt waarom veilig communiceren zo essentieel is voor Participe: “Wij zijn actief in veertien gemeentes in Nederland waar we zelfredzaamheid in de lokale samenleving ondersteunen en diensten verlenen aan veelal kwetsbare burgers. Hiervoor werken we nauw samen met de betreffende gemeentes en onze samenwerkingspartners op het gebied van sociaal maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan jeugdhulpverlening, vluchtelingenwerk, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, ouderenorganisaties en buurtcoaches. Om ons werk goed te kunnen doen, moet de juiste informatie op de juiste plek terechtkomen. Zoals een dienst voor personenalarmering die de adresgegevens van een cliënt nodig heeft. Met die informatie moet je uiterst zorgvuldig omgaan. Zeker met het oog op de AVG, de nieuwe privacywetgeving. Omdat veel informatie-uitwisseling via e-mail plaatsvindt, zijn we op zoek gegaan naar een manier om het versturen daarvan nóg veiliger te maken.”

De vraag achter de vraag

Het is niet vreemd dat die zoektocht via MostWare liep. MostWare verzorgt voor Participe het dagelijkse IT-beheer. Marc nam zijn uitgebreide kennis op het gebied van privacy, de nieuwste technieken en software mee in de oriënterende gesprekken die volgden. “In de eerste fase ben ik vooral op zoek gegaan naar de vraag achter de vraag. Door goed te analyseren wat precies de behoefte was, kwamen we op twee thema’s uit. Namelijk veilig mailverkeer tussen Participe en haar samenwerkingspartners en op individueel niveau tussen medewerkers onderling en naar cliënten. Zo ontstond een pakket van eisen waarmee we aan de slag konden. Uiteindelijk kon ik Participe voorzien van een passend advies waarbij ik ook rekening heb gehouden met de technische uitvoer.”

Server-to-server, aangevuld met Aangetekend Mailen van KPN

“In de praktijk komt het erop neer dat we een server-to-server-oplossing hebben gerealiseerd, aangevuld met de dienst Aangetekend Mailen van KPN,” vertelt Ina. Bij de server-to-server-oplossing vindt communicatie tussen twee organisaties plaats binnen een vertrouwd domein. Medewerkers van deze organisaties kunnen elkaar via een beveiligde verbinding mailen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide organisaties een account hebben binnen het beveiligde domein. Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook veilig kunnen mailen naar e-mailaccounts die zich niet binnen het beveiligde domein bevinden, hebben ze de optie om via Aangetekend Mailen berichten te versleutelen. Omdat de e-mail in dat geval versleuteld wordt verstuurd, maakt het niet uit hoe het bericht wordt getransporteerd.

“Dankzij de heldere communicatie en uitleg konden we het nieuwe systeem van veilig mailen snel in gebruik nemen. De medewerkers zijn er erg blij mee. We hebben allemaal een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zeker als het gaat om privacygevoelige informatie, en dan is het heel fijn om te weten dat de veiligheid op deze manier gewaarborgd is.”

Marc heeft beide oplossingen ingeregeld en ervoor gezorgd dat de ingebruikname soepel verliep. Ina: “Dankzij de heldere communicatie en uitleg konden we het nieuwe systeem van veilig mailen snel in gebruik nemen. De medewerkers zijn er erg blij mee. We hebben allemaal een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zeker als het gaat om privacygevoelige informatie, en dan is het heel fijn om te weten dat de veiligheid op deze manier gewaarborgd is.”

Veelgestelde vragen

Onze klanten vroegen zich de volgende dingen af, misschien heb jij dezelfde vraag?

  1. Kan je de server-to-server-oplossing ook in de cloud gebruiken?

    Ja zeker, in dit geval is de oplossing gerealiseerd op een on-premise Microsoft Exchange Server, maar dit kan net zo goed op een Exchange Online-omgeving worden ingericht.

  2. Hoe zit het met de nieuwe privacywetgeving?

    Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Nederlandse variant van de privacywetgeving die vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) van kracht wordt, ook wel bekend als de GDPR. Het is van belang dat iedere organisatie voldoet aan deze strenge eisen. Een van de maatregelen is het beveiligen van privacy gevoelige informatie die je met jouw ontvanger deelt, veilig e-mailen is daarbij een hele belangrijke stap.

  3. Kan ik dat aangetekend mailen niet gebruiken, zodat ik geen aangetekende post meer hoef te versturen?

    Yep! Je kan brieven en juridische documenten via aangetekende e-mail versturen, zonder tussenkomst van printer of postbode. Dat bespaart pas papier, geld en kostbare tijd.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen regelen?

Dit is Dennis, hij adviseert je graag. Neem vrijblijvend contact op!
Dennis

Kom met ons in contact

Op ons algemene nummer
+31 (0)71 579 10 10
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)71 579 10 15

Supportvraag? Maak een ticket aan of bekijk de status van je ticket op onze portal mijnmostware.nl

Dennis Schellekens

Brand Manager