Samen Nederland een beetje mooier maken

Op naar een rookvrije generatie

MostWare en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een perfecte match

Bij MostWare waren we al langere tijd op zoek naar een goed doel of stichting om ons aan te verbinden, maar steeds was er wel een reden om het niet te doen of om tóch nog even verder te zoeken naar die ‘perfecte match’. Tot Martijn Nederend, Commercieel directeur MostWare, in contact kwam met Mark Monsma, coördinator van Gezondheidsfondsen voor Rookvrijj die initiatiefnemer is van de Rookvrije Generatie. Met dát doel was er direct een klik en een waardevol partnerschap was geboren.

Zoeken naar de klik

Het managementteam van MostWare was al een aantal jaar op zoek naar een invulling van het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ die echt bij het bedrijf zou passen. Martijn: ‘We wilden ons niet zomaar verbinden aan een stichting of goed doel, maar echt die extra klik voelen. Dat was even flink zoeken. Op een gegeven moment kwam ik via een klant in gesprek met Mark, de coördinator van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een één van de drijvende krachten achter de rookvrije generatie. Gezondheidsfondsen was op zoek naar een partij die voor hen een aantal ICT-zaken kon beheren. In dat kennismakingsgesprek kreeg ik een duidelijk beeld van waar ze voor staan en dat voelde voor mij heel goed. Ik heb toen bij het management team van MostWare geopperd: is dit niet het maatschappelijke doel waar we al die tijd naar op zoek zijn? Dat gevoel vond direct bijval en na een aantal gesprekken zijn we uiteindelijk het partnerschap aangegaan.

Oprechte interesse

Ook Mark voelde die klik: ‘Dé vraag die wij aan al onze gesprekspartners stellen, is hoe ze tegenover tabaksontmoediging staan. Het directe enthousiasme van Martijn over de Rookvrije Generatie trof me in het bijzonder. Hij dacht direct al na over de mogelijke invulling van de samenwerking. Op het moment dat iemand oprecht geïnteresseerd is in het werk dat je doet, en daarna wil bijdragen, los van zakelijke belangen, dan brengt dat iets extra’s met zich mee.

Een positieve en opbouwende manier van werken aan je doel

Martijn: ‘We hebben als MostWare veel klanten die in de zorg actief zijn: van jeugdzorg tot thuiszorg en andere – tweedelijns – zorginstanties. Logisch dus dat onze klanten ook enthousiast over ons partnerschap zijn. Natuurlijk hebben we ons nog wel even afgevraagd of we mogelijk relaties tegen de borst zouden stuiten. Maar ook al ben je nog zo’n fervent roker –– niemand wil dat zijn kinderen gaan roken. Dat vinden we ook wel het mooie aan de Alliantie, dat ze zich er echt op richten dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien en niet geconfronteerd worden met allerlei verleidingen om aan het roken te gaan. Als je hoort hoe enorm vernuftig de tabaksindustrie z’n best doet om kinderen aan het roken te krijgen en om dat ook zo verslavend mogelijk te maken, dan vraag je je af hoe dat in hemelsnaam mogelijk is. We zijn vooral enthousiast over de manier waaróp Gezondheidsfondsen voor Rookvrij met de Rookvrije Generatie het doel nastreeft: heel positief en opbouwend, niet belerend.

Ook een uphill battle kun je winnen

Dat is ook iets wat Mark graag bevestigt: ‘We zijn niet tegen rokers.We willen rokers juist helpen van het roken af te komen. We weten dat 80% van de rokers wil stoppen, maar de infrastructuur om mensen daarbij te helpen zal nog zoveel verbeterd moeten worden. Daarnaast willen we vooral voorkomen dat kinderen beginnen met roken. In de top vijf van verslavende middelen staat nicotine op nummer 3, na heroïne en cocaïne en vóór alcohol en slaapmiddelen. Naast sterke drank zijn de andere middelen óf verboden óf gereguleerd óf alleen op recept verkrijgbaar. Behalve rookwaar: die vindt je gewoon bij de supermarkt, vaak op ooghoogte van kinderen. Mede daardoor beginnen er elke week nog honderden kinderen met roken; de grootste veroorzaker van ziekten en sterfte in Nederland. Een doorn in het oog van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, de initiatiefnemers van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. De strijd is nog steeds een uphill battle, maar wij geloven heilig dat het mogelijk is om met de juiste mix van maatregelen, gezondheidsprogramma’s en campagnes het aantal – beginnende – rokers terug te dringen.

Geen vingertjes

Ook binnen het eigen bedrijf voert MostWare een actief beleid om rokers te helpen om te stoppen met hun verslaving. De positieve benadering van de Alliantie past heel goed bij de filosofie van MostWare dat je juist door het positieve te benoemen stappen kunt maken, niet door aandacht te geven aan het negatieve. Martijn: ‘We wijzen dan ook zeker niet met een vingertje: ‘jij moet stoppen met roken’. Nee, we willen bespreken wat we kunnen doen om onze medewerkers te helpen. We willen onze mensen fit en gezond houden. Net zo goed als we hen willen stimuleren meer te bewegen, willen we ook een gezonde levensstijl stimuleren.

Bruggenbouwer

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een bruggenbouwer tussen allerlei partijen die in die weg naar een rookvrije generatie een rol spelen: de initiatiefnemers van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij – Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds – maar ook een steeds langer wordende lijst met partners. Martijn: ‘Allerlei maatschappelijke organisaties dragen bij aan een rookvrije generatie, naast organisaties als sportverenigingen die bijvoorbeeld bezig zijn met rookvrije kantines en speelvelden, gemeenten maar ook steeds meer commerciële organisaties zoals supermarktketens en drogisterijen die hun winkels rook(waar)vrij willen maken. Op allerlei plekken worden stappen gezet. Het is een hot item, je hoort er overal over. En terecht.

Terug naar de ICT

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij bestaat inmiddels vier jaar. Ze heeft een enorme groei doorgemaakt; zo is in de laatste twee jaar het aantal partners gegroeid van 50 naar 115. Met de toename van het aantal klantcontacten, het aantal partners, en al het andere verkeer dat er is, moet de ICT op orde zijn. Mark: ‘In het begin konden we nog weleens met een Excel-lijstje uit de voeten, maar met de groei van de alliantie, groeit ook onze behoefte aan beter doordachte ICT. MostWare heeft een inventarisatie gedaan bij ons, en ik herkende wat daaruit naar voren kwam. Dat bevestigde opnieuw het gevoel van vertrouwen dat ik kreeg tijdens het eerste gesprek met Martijn. Een no-nonsense-partij, waar je goed mee in gesprek kunt en die integere bedoelingen heeft. Het is prettig zo’n partner te hebben die met ons meedenkt, niet alleen over onze hardware, maar ook op het gebied van communicatiemogelijkheden met onze relaties, op het gebied van CRM, en – ook heel belangrijk – de beveiliging van onze ICT. En natuurlijk de AVG, voor een kleine organisatie als de onze best een opgave. De ondersteuning vanuit MostWare is ook daarbij méér dan welkom.

Vertrouwen voor de toekomst

Mark: ‘MostWare hanteert een bijzonder tarief voor ons omdat ze onze doelstelling zo belangrijk vinden. We zijn niet zo groot en onze financiële mogelijkheden zijn beperkt. Het geld dat we krijgen wordt opgebracht door de donateurs van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, en dat geld moet goed besteed worden. Je wilt zoveel mogelijk van elke euro besteden aan het doel waarvoor het is gegeven. En natuurlijk hoort een goede ICT-infrastructuur daarbij, maar uiteindelijk willen we het geld zoveel mogelijk uitgeven aan tabaksontmoediging. Als je een partij vindt die dat begrijpt, daaraan wil bijdragen en ook nog eens kwaliteit levert, dan biedt dat vertrouwen voor de toekomst. Ik vind het waardevol dat er een commerciële partner bij ons aan tafel zit die door ons werk geïnspireerd wordt en aan de slag wil, los van commerciële belangen, die écht bij wil dragen. Dat levert mij dan ook weer nieuwe inspiratie op.

Samen Nederland een beetje mooier maken

Martijn: ‘Het is natuurlijk heel mooi dat we ons kunnen profileren als de ICT-partner van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. We waren primair op zoek naar een mooi doel dat bij MostWare past, maar als het mes aan twee kanten snijdt is, is het helemaal mooi. Mark kan zich daar in vinden: ‘We waren op zoek naar een ICT-partner. Waar het dan om draait, is de vraag: wil ik een relatie met een bedrijf dat alleen maar denkt aan z’n inkomsten, of wil ik een relatie met een bedrijf dat óók denkt aan inkomsten, maar tegelijkertijd meedenkt hoe we Nederland een beetje mooier kunnen maken? De Alliantie wil natuurlijk het tweede. Dat hebben we in MostWare gevonden.