Privacystatement

Jouw gegevens, jouw privacy, jouw rechten

MostWare Automatisering B.V., gevestigd aan Van der Helmlaan 1A, 2321 EA Leiden, verder te noemen: MostWare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.mostware.nl Van der Helmlaan 1A, 2321 EA Leiden +31 (0)71 579 10 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

MostWare verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteit op onze website;
 • Lijst met e-mailadressen van klanten;
 • Browser en apparaat type;

MostWare verzamelt in beginsel geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Grondslag gegevensverwerking

MostWare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling of wettelijke verplichting;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening die MostWare levert;
 • Reclamedoeleinden (enkel e-mailadres).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MostWare Automatisering B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens waar geen bewaartermijnen worden gehanteerd, zoals de diensten die MostWare levert aan haar klanten, wordt in beginsel de looptijd van de dienstverlening aangehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MostWare Automatisering B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor marketingdoeleinden is een externe partij ingeschakeld die in het bezit is van deugdelijke veiligheidsmaatregelen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MostWare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MostWare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we inzage krijgen wie onze website bezoekt en hoe de website ontvangen wordt. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Voor een aantal van onze diensten, bijvoorbeeld de e-mailing kun je je afmelden via de opt-out functie. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mostware.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. MostWare Automatisering B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MostWare Automatisering B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 (0)71 579 10 10 of via info@mostware.nl