Jouw IT-infra voortaan in onze handen, niet zomaar een proces!

Blogs

7 mei 2019

Leestijd: 4 minuten leestijd

Blog

Bij MostWare vinden wij een warm welkom belangrijk. Om zo’n warm welkom voor je mogelijk te maken, gebruiken wij onze zogenaamde onboardingprocedure.

De onboardingprocedure is de procedure die zorgdraagt voor het zo soepel mogelijk aansluiten van jouw organisatie op de onze. Wij zijn van mening dat een belangrijk gedeelte van het wederzijds vertrouwen in het begin van de relatie wordt opgebouwd en willen te allen tijde dat je na het zetten van de handtekening het gevoel hebt dat jouw organisatie bij ons een zachte landing maakt.

Hoe de onboarding eruitziet en wat je kunt verwachten

De onboarding bestaat uit een tweedelig proces, te weten een start- en een analysefase. Het complete proces neemt twee maanden in beslag en wordt uitgevoerd door een speciaal samengesteld onboardingteam.

Startfase

Aan het begin van de startfase wordt een eerste onderzoek naar de status van jouw IT-infrastructuur gedaan, ook wel de nulmeting of audit genoemd. De startfase zelf duurt een maand. Daarnaast is er tijdens deze periode de ruimte om verbeteringen aan te brengen binnen jouw IT-infrastructuur, mocht dit nodig zijn. Het gaat dan om verbeteringen die naar voren zijn gekomen tijdens de nulmeting. Over de nulmeting ontvang je een rapport en deze bespreken wij bij jou of bij ons op locatie. Ook is dit het moment waarop we praten over de mogelijk door te voeren verbeteringen.
Bij MostWare vinden wij het belangrijk dat jouw IT-infrastructuur beschikt over een bepaald minimaal niveau, voordat wij jouw IT in beheer nemen. Dit zorgt ervoor dat, zodra het onboardingproces is afgerond, de kans op onverwachte storingen die veel werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, minimaal is.

Analysefase

Aan het begin van de analysefase heeft jouw IT-infrastructuur altijd het gewenste minimale niveau en bespreken we de eerder gemaakte systeembeheerafspraken. Denk hierbij aan contractmutaties vanwege andere apparaataantallen, of andere dienstvormen die mogelijk beter aansluiten en waarvan kennis is genomen na de startfase.

De analysefase staat grotendeels in het teken van trends die vanuit de monitoring zichtbaar zijn geworden. Aan het begin van de analysefase is de monitoring inmiddels volledig ingericht en gebruiken wij deze tweede maand om problemen die via trendanalyse naar voren komen in kaart te brengen. Ook andere geconstateerde punten kunnen nu worden besproken. Waar nodig stellen we nieuwe plannen op, om deze in samenspraak met jullie uit te voeren.

Afronding onboarding

Aan het eind van de analysefase wordt het onboardingteam ontbonden en neemt de systeembeheerafdeling samen met de accountmanagementafdeling de begeleiding over. Met deze overdracht is het onboardingproces afgerond.

Na de onboarding

De systeembeheerafdeling van MostWare is verantwoordelijk voor de bewaking van jouw ICT-infrastructuur en voert het dagelijkse systeembeheer uit. De accountmanagementafdeling is het eerste aanspreekpunt voor niet-technische zaken. Periodiek heb je met jouw vaste accountmanager een gesprek. Door onze maandrapportages brengen wij je op de hoogte van onze prestaties en evalueren we periodiek de realisatie van de gemaakte afspraken. Tijdens zo’n gesprek kijken we samen met jou naar de mogelijkheden om jouw bedrijfsprocessen verder te verbeteren met behulp van slimme ICT-oplossingen.

 

Benieuwd wat wij voor jou kunnen regelen?

Dit is Dennis, hij adviseert je graag. Neem vrijblijvend contact op!
Dennis

Kom met ons in contact

Op ons algemene nummer
+31 (0)71 579 10 10
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)71 579 10 15

Supportvraag? Maak een ticket aan of bekijk de status van je ticket op onze portal mijnmostware.nl

Dennis Schellekens

Brand Manager